Close

Logo

طب خانواده نوین

هیات تحریریه
آرمان احمدزاده
پست الکترونیکarman319yahoo.com
پست سازمانیدانشیار روماتولوژی
محل خدمتگروه روماتولوژی بالغین، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
آخرین بروزرسانی1400/2/29

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: