Close

Logo

طب خانواده نوین

هیات تحریریه
حسین حسنیان مقدم
پست الکترونیکhassaniansbmu.ac.ir
پست سازمانیدانشیار سم شناسی بالینی و مسمومیت‌ها
محل خدمتگروه سم شناسی بالینی و مسمومیت‌ها، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
آخرین بروزرسانی1400/2/29

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: