Close

Logo

طب خانواده نوین

هیات تحریریه
علی اصغر کلاهی
پست الکترونیکa.kolahisbmu.ac.ir
پست سازمانیدانشیار پزشکی اجتماعی
محل خدمتگروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
آخرین بروزرسانی1400/2/29

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: