Close

Logo

طب خانواده نوین

هیات تحریریه
دکتر زهرا صفوی بیات
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکzahrasb16yahoo.com
پست سازمانیدکتری پرستاری
محل خدمتگروه آموزش و پژوهش، دانشکده پرستاری بانک ملی، تهران ، ایران.
آخرین بروزرسانی1400/2/29

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: